نام آگهی

پیش دبستان و دبستان دخترانه غیر دولتی پویندگان شفق

تلفن آگهی

44717172- 44 704901

آدرس آگهی

شهرک گلستان ( شهرک راه آهن ) ، خیابان هاشم زاده ، قائم دوم شرقی ، پلاک 6

پیش دبستان و دبستان دخترانه غیر دولتی پویندگان شفق