نام آگهی

تک زاپاتا

تلفن آگهی

4476 39 11

آدرس آگهی

بلوار دهکده المپیک ، زیبادشت بالا میدان لاله ، ضلع غـربی میدان لاله ، پلاک 6

تک زاپاتا