لبنیات سالم و با کیفیت عالی را تجربه کنید

نام آگهی

لبنیـات سنتـی المپــیک

تلفن آگهی

44 73 67 05 - 44 73 73 38

آدرس آگهی

میدان المپیک ، بلوار دهکده المپـیک ، خیابـان بیست و پنجم ، جنب بستنی عمو نعمت ، نبش حسینی ( روبروی ورودی پمپ بنزین ) پلاک 4

لبنیـات سنتـی  المپــیک