نان سنگک کباب ذغالی

نام آگهی

کبابی کوثر

تلفن آگهی

44763196 - 44763197

آدرس آگهی

بلوار دهکده المپیک ، نبش خیابان 17 ، جنب بانک سامان

کبابی کوثر