نام آگهی

تهیه غذای آشپزباشی

تلفن آگهی

4470 80 24 - 4470 85 31

آدرس آگهی

میدان المپیک ، بلوار دهکده المپیک ، خیابان 25 ، خیابان حسینی ، پلاک 12 ( روبروی ورودی پمپ بنزین )

تهیه غذای آشپزباشی