بزرگترین پلاسکو در غرب تهران

نام آگهی

فروشگاه بزرگ شهر پلاسکو

تلفن آگهی

44743271-44744789

آدرس آگهی

شهرک گلستان ، بلوار امیرکبیر ، بعد از تقاطع هاشم زاده روبروی داروخانه زهراوی ، پلاک 614 ، فروشگاه بزرگ شهر پلاسکو

فروشگاه بزرگ شهر پلاسکو