زیر نظر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

نام آگهی

کلینیـک درمـان اعتیـاد گلستان همت

تلفن آگهی

44740393 - 44767714

آدرس آگهی

شهرک گلستان ( راه آهن ) ، بلوار امیرکبیـر ، بعداز چهارراه هاشم زاده ، پلاک 289 ، طبقه فوقانی دفتر ازدواج شماره 97

کلینیـک درمـان اعتیـاد گلستان همت