نام آگهی

کلینیک فیزیوتراپی امیرکبیر

تلفن آگهی

44706812

آدرس آگهی

شهرک راه آهن ، بلوار امیر کبیر ، حد فاصل چهارراه کاج و گلها ، کوی گلیار ، پلاک 3

کلینیک فیزیوتراپی امیرکبیر