نام آگهی

کار درمانی و گفتار درمانی امیرکبیر

تلفن آگهی

44743616

آدرس آگهی

شهرک گلستان ، خیابان امیرکبیر ، حد فاصل چهارراه گلها و کاج ، کوی گلیار ، شبرنگ غربی ، پلاک 73

کار درمانی و گفتار درمانی امیرکبیر