واحد آموزشی نمونه سال 1392

نام آگهی

آموزشگاه سیمیا

تلفن آگهی

44746146 - 44765637

آدرس آگهی

شهرک راه آهن ، بلوار امیر کبیر ، خیابان گلفام ، نبش بنفشه دوم ، پ 13 ، طبقه فوقانی آموزشگاه رانندگی هدی

آموزشگاه سیمیا