نام آگهی

سالن زیبایی ملکه

تلفن آگهی

44712666

آدرس آگهی

شهرک گلستان ، بلوار کاج ، بلوار اقاقیا ، خیابان 18 متری اقاقیا پلاک 22

سالن زیبایی ملکه