اولین کلینـیک دیـابت و فشـار خـون منطقه 22

نام آگهی

گروه پزشکی سینا

تلفن آگهی

44746173

آدرس آگهی

بالاتر از میدان المپیک ، چهارراه زیبادشت جنب داروخانه دکتر قره باغی و بانک سامان

گروه پزشکی سینا