نام آگهی

قالیشوئی قصر طلایی

تلفن آگهی

44733244 - 44733607

آدرس آگهی

شهرک گلستان ، بلوار امیرکبیر ، بلوار هاشم زاده ، مجتمع شقایق

قالیشوئی قصر طلایی