شماره کارت عابر بانک کانون تبلیغاتی محله سبز

جهت واریز مبالغ آگهی ها

شماره کارت : 1951 - 6490 - 1211 - 6274

بانک اقتصاد نوین

بنام اکبر بخشی مهر

توجه:

مشتری گرامی پس از واریز حتما تماس گرفته و چهار رقم آخر کارت خود را جهت استعلام واریز و نام آگهی و تاریخ واریز را جهت ثبت در سیستم اطلاع دهید
با تشکر