محدوده 1 :
دهکده المپیک ، شهرک چشمه ، راه آهن ، امیرکبیر ، هوانیروز ، زیبادشت و صدرا
زمان سفارش: حداکثر تا 30 ام  هر ماه
زمان پخش: 15-20 ماه بعد

محدوده 2 :
باقری ، نمونه ، قائم ، خیام ، پارسیا ، آزادشهر و کلیه شهرک های حومه همت و غرب منطقه22
زمان سفارش: حداکثر تا 20 ام  هر ماه
زمان پخش:  1-5 ماه بعد