امروزه دنیای کسب و کار بر پایه ((مشتری مداری)) و ((رضایت مشتریان)) استوار گشته است، به گونه ای که گسترش خدمات و حتی ارائه آن، بدون در نظر گرفتن این اصل نه تنها مشکل بلکه غیرممکن است.
فعالان عرصه اقتصاد و کسانی که به ماندگاری جاودانه در این عصر می اندیشند، به خوبی می دانند که اکسیژن تنفس در دنیای تجارت، اصل مشتری مداری است و درک این سخن که ((حیات اقتصادی ما به رضایت مشتریان وابسته است و بدون حضور مشتری، ما هم نخواهیم بود)) را سرلوحه برنامه های خویش می دانند.
درشرایطی که میزان عرضه زیاد است و بیشتر بازارها به مرحله اشباع رسیده اند،به سختی می توان مشتریان جدیدی پیدا کرد. براساس تحقیقات بعمل آمده ، کسب یک مشتری جدید حدود 6 الی 9 برابر حفظ مشتریان موجود هزینه در بر خواهد داشت بنابرین، نیاز مبرم به نگهداری مشتریان موجود ، به شدت در شرکت ها و بنگاه های اقتصادی احساس میشود.مدیریت ارتباط با مشتری ، یک راهبرد کسب و کار است که با پیشرفت فناوری تقویت می شود و از طریق آن شرکت ها به ایجاد ارتباطات سودمند بر پایه بهینه سازی ارزش دریافتی و ادراکی مشتریان می پردازند.

کانون تبلیغاتی محله سبز در راستای تحقق بخشیدن به ارتباطات سودمند و هوشمند میان شما و مشتریان، اولین پیک تبلیغاتی درمنطقه 22 را ایجاد نموده تا بتوان در آگهی نامه تبلیغاتی محله سبز ، مدیریت ارتباطات موثر با مشتری را از درج آگهی و تمدید آن به انجام رسانید. این پیک تبلیغاتی علاوه بر فراهم نمودن امکان تبلیغات گسترده و هدفمند و با هزینه مناسب، حفظ ارتباط شما با مشتریان موجود را نیز به طور مدوام به عهده میگیرد.امیدواریم بتوانیم خدمات تبلیغاتی ارزنده ار را برای شما به ارمغان بیاوریم .